Historie

Fra selskapets 50-årsjubileum i 1946

Fra selskapets 50-årsjubileum i 1946

1896 Aksjeselskapet Helge- Rein- By - Brug kjøpes av et konsortium der trondhjemsborgernegrosserer Adolf Øien, høyesterettsadvokat H. Backe, Jørgen Lysholm samt andre forretningsmenn var med. Samtidig kjøpes eiendommene Helge, Rein, By og Norsjø Brug.

Fra starten av besto virksomheten av:

  • Tremassefabrikk på Byafossen, ferdig i 1897
  • Kornmølle på Byafossen
  • Sagbruk og høvleri på Eggebogen
  • Gårdsdrift på By Gård (dyrket mark på Helge, Rein og By)
  • Skogbruk i kommunene Steinkjer, Verdal og Snåsa

Industriområdet på Byafossen, med By Gård i forgrunnen

Industriområdet på Byafossen, med By Gård i forgrunnen

1896 - 1911

Taubanen fra Byafossen til Eggebogen kai bygges. Banen fraktet tremasse for utskipning på Eggebogen og var 5,5 km lang.

Forseth Sagbruk med vannrettigheter i Sundsfossen og omliggende skogeiendommer kjøpes. AS Forseth Brug stiftes.

I 1911 selges By Gård.


Fløyting i 1970

Fløyting i 1970

1911 - 1992

Betongdam bygges i Byafossen (1949) og Sundfossen (1961). Driften av mølla i Byafossen instilles i 1968. Året etter nedlegges driften av taubanen Byafossen-Eggebogen.

I 1992 legges tremassefabrikken ned.


IMG_6383.JPG

1992 - 2008

I 1994 ble Byafossen kraftstasjon bygd ut med 3.generator. Sundfossen kraftstasjon med to generatorer ble bygd i 1998. I 2008 blir begge kraftverkene solgt til NTE.

I 2008 gjennomførte selskapet som overtagende selskap fusjon med Forseth Brug AS. Selskapet endret da navn fra AS Helge-Rein-By Brug til By Brug AS.